Nasze rozwiązania i usługi

Odoo - Sample 1 for three columns

Dedykowane systemy informatyczne

Dedykowane systemy informatyczne tworzone w oparciu bibliotekę funkcji OPGK.Core dostosowywaną do potrzeb przedsiębiorstwa. 


Każdy projekt systemu poprzedzony jest wnikliwą analizą Państwa potrzeb.

Odoo - Sample 2 for three columns

Moodle - platforma e-learning

Platforma e-learning'owa do organizacji i przeprowadzania zdalnych szkoleń dostępna w przeglądarce internetowej.
Dzięki Moodle prowadzenie szkoleń to łatwizna.

Odoo - Sample 3 for three columns

ODOO - System ERP

Pakiet modułów funkcjonalnych zebranych w aplikacji Odoo opartej na otwartej licencji LGPL.
Odoo to proste zarządzanie organizacją oraz porządek w dokumentach firmy.

Odoo - Sample 2 for three columns

System obsługi zgłoszeń

Oprogramowanie Open Source typu Helpdesk umożliwiające koordynację wsparcia udzielanego klientom firmy lub organizacji.
OTRS 365 to nowa jakość wsparcia w firmie.

Odoo - Sample 3 for three columns

System Zarządzania Treścią

System zarządzania treścią, a jednocześnie framework napisany w języku PHP używany przez około milion stron i systemów internetowych. 
Często wykorzystywany do tworzenia stron instytucji rządowych.

Odoo - Sample 3 for three columns

Zaawansowane raportowanie

Aplikacja do zarządzania raportowaniem. Intuicyjny interfejs umożliwia tworzenie zarówno prostych jak i skomplikowanych raportów. 
Dzięki Jasper Soft możesz samodzielnie definiować oraz generować raport dla swojej firmy.

Zrealizowane projekty

Platforma e-learningowa dla branże edukacyjnej

Projekt zrealizowany w 2013 roku dotyczący wykonania, wdrożenia orazdalszej rozbudowy Platformy Szkoleniowej dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w oparciu o platformę e-learningową Moodle.

System do dziś wykorzystywany jest do organizowania i przeprowadzania zdalnych szkoleń. 

Liczba zarejestrowanych użytkowników Platformy to ponad 10 000 osób.

Platforma e-learningowa dla branży biznesowej

Wdrożenie i rozbudowa platformy e-learningowej dla pracowników lidera rynku RTV-AGD w Polsce.