Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

BDOT10k

  • Aktualizacja i weryfikacja baz danych obiektów topograficznych (BDOT10k).

  • Modyfikacja geometrii oraz atrybutów obiektów w oparciu o różnego rodzaju materiały źródłowe takie jak: ortofotomapa, zdjęcia lotnicze, materiały z wywiadu terenowego,  NMT, EGiB, PRG, PRNG, MPHP oraz inne rejestry publiczne.

  • Zachowanie referencyjności obiektów bazy BDOT10k z danymi źródłowymi.

  • Ujednolicenie i uporządkowanie wartości atrybutów i wpisów w bazie BDOT10k.

  • Kontrola oraz uzgodnienie powiązań przestrzennych i geometrycznych pomiędzy klasami obiektów BDOT10k w celu doprowadzenia do spójności i poprawności topologicznej zbiorów danych przestrzennych.

  • Wykonanie wywiadu terenowego wraz z wymaganą dokumentacją.

  • Kontrola oraz uzgodnienie styków między zbiorami danych BDOT10k.

  • Kontrola opracowań pod kątem zgodności merytorycznej, atrybutowej, geometrycznej, topologicznej i przestrzennej wraz z raportowaniem wykrytych błędów.

  • Analizy przestrzenne wykonywane na obiektach bazy BDOT10k.

  • Zapis zmodyfikowanych zbiorów danych BDOT10k w formacie GML zgodnym z obowiązującym schematem aplikacyjnym lub innym formacie umożliwiającym przechowywanie danych geoprzestrzennych np. *.MDB, *.SHP, *.GDB.

Jesteś zainteresowany?