Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Gwarantujemy wysoką jakość oferowanych usług i produktów!

OPGK Rzeszów S. A. jest jednym z liderów w branży geodezyjno-kartograficznej już od wielu lat. Nasz zespół tworzy grupa ekspertów w swojej dziedzinie – osoby dysponujące wiedzą, wykształceniem oraz doświadczeniem zebranym podczas wieloletniej pracy. Każdy projekt realizowany jest z najwyższą starannością i dbałością o jakość usług. Potwierdzają to zadowoleni Klienci, dla których realizowaliśmy powierzone nam zadania.

Chcesz rozpocząć współpracę?

OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna wykonuje prace z zakresu szeroko pojętej geodezji i kartografii, obejmujące pozyskiwanie danych w drodze pomiarów bezpośrednich w terenie z wykorzystaniem własnego sprzętu i narzędzi, pozyskiwanie danych w wyniku obliczeń i analiz, przetwarzanie i aktualizowanie danych (zarówno graficznych, jak i opisowych) powierzonych w ramach realizowanych zamówień, projektowanie i realizacje osnów geodezyjnych, sporządzanie map, obsługę geodezyjną inwestycji, wykonanie inwentaryzacji powykonawczych, budowę baz danych geoprzestrzennych z zastosowaniem technologii geoinformatycznych, aktualizacje baz, nadzór nad realizacją prac i inne.

Jesteś zainteresowany konkretną usługą?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Zbiory danych przestrzennych
infrastruktury informacji przestrzennej

Więcej

Osnowy
geodezyjne

Więcej

Mapa
zasadnicza

Więcej

Ewidencja gruntów,
budynków i lokali

Więcej

BDOT500

Więcej

BDOT10k

Więcej

Mapa topograficzna
w skali 1:10 000

Więcej

Inne bazy danych
geoprzestrzennych

Więcej

Cyfryzacja analogowych zasobów
geodezyjno-kartograficznych

Więcej

Usługi dotyczące dróg i kolei oraz infrastruktury sieci szlaków komunikacyjnych

Więcej

Systemy Informacji
Przestrzennej (SIP, GIS)

Więcej

Geodezyjna obsługa
inwestycji budowlanych

Więcej

Geoportale

Więcej

Usługi
z użyciem drona

Więcej

Mapy numeryczne
i analogowe

Więcej

Obróbka chmur punktów
pozyskanych techniką LIDAR

Więcej

Numeryczny Model
Terenu (NMT, DTM)

Więcej

Kontrole, monitoring, nadzór
nad wykonaniem prac

Więcej

Prowadzenie szkoleń
tematycznych

Więcej

Jesteś zainteresowany?

Zamówienia z zakresu geodezji i kartografii realizowane są przez wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej firmy jednostkę Zakład Geodezji i Systemów Informacji Przestrzennej. W ramach ZGiSIP funkcjonują Pracownie wyspecjalizowane w wykonawstwie określonych zadań. Usługi wymagające wsparcia informatyczno-programistycznego są realizowane przy współudziale Zakładu Informatyki.

W zależności od potrzeb i złożoności opracowania, którego się podejmujemy, możemy realizować pozyskane zamówienia samodzielnie, organizując zespoły robocze w oparciu o pracowników poszczególnych pracowni, jak również na zasadzie współpracy specjalistów pomiędzy pracowniami lub zakładami funkcjonującymi w strukturze firmy. Duże zamówienia, wymagające zaangażowania rozbudowanych zespołów wykonawczych o specjalnych kwalifikacjach, możemy realizować nawiązując współpracę z innymi firmami geodezyjnymi lub informatycznymi.

Na rynku wykonawstwa w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz geoinformatycznych OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna występuje zarówno w roli podmiotu powierzającego podwykonawstwo realizowanych zamówień, jak też w roli podwykonawcy.

Zasoby

W naszej działalności korzystamy z nowoczesnych zasobów sprzętowych i programowych.

Sprzęt

 • Tachimetry elektroniczne oraz robotyczne.

 • Niwelatory techniczne i precyzyjne.

 • Odbiorniki GNSS wraz z dedykowanym oprogramowaniem.

 • Dron (UAV) oraz kamery fotogrametryczne.

 • Dobrze wyposażone stanowiska komputerowe.

 • Stacje fotogrametryczne.

 • Skanery wielkoformatowe.

 • Plotery wielkoformatowe.

 • Wydajne urządzenia wielofunkcyjne do kopiowania i drukowania.

Ponadto posiadamy własną flotę pojazdów wykorzystywanych przy realizacji prac terenowych, transporcie materiałów i obsłudze kontaktów z Klientami.

Oprogramowanie

Wykorzystujemy systemy geoinformatyczne i pakiety oprogramowania wiodących producentów komercyjnych, a ponadto systemy OpenSource, własne aplikacje autorskie działające samodzielnie, jak również autorskie aplikacje działające w oparciu o środowiska programowe innych producentów. Dla usprawnienia wykonania prac lub zwiększenia wydajności produkcji tworzymy lub zamawiamy specjalistyczne aplikacje o zdefiniowanej funkcjonalności dostosowanej do konkretnych potrzeb. Dążymy do maksymalnej automatyzacji podczas wykonywania typowych czynności przy obróbce danych i obsłudze systemów bazodanowych.

Rodzaje i cechy oprogramowania:
 • Oprogramowanie przeznaczone do wykonywania obliczeń geodezyjnych.

 • Systemy do edycji, weryfikacji, a także konwersji danych graficznych oraz atrybutowych.

 • Systemy do analiz geoprzestrzennych.

 • Programy do edycji danych wektorowych, rastrowych, opisowych.

 • Systemy do wizualizacji kartograficznych i tworzenia opracowań 2D i 3D.

 • Oprogramowanie do opracowania i prezentacji wyników.

 • Oprogramowanie do kontroli poprawności danych.

 • Oprogramowanie biurowe.

Odbiorcy naszych usług i opracowań:
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 • Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 • Zarządy Dróg Wojewódzkich

 • Zarządy Dróg Powiatowych

 • Województwa

 • Powiaty

 • Gminy

 • Miasta

 • Podmioty zarządzające przesyłem mediów (wodociągi, kanalizacja, gaz, energia elektryczna i inne)

 • Lasy Państwowe

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Wojsko

 • Przedsiębiorstwa budowlane

 • Przedsiębiorstwa budowy i obsługi infrastruktury drogowej i kolejowej

 • Przedsiębiorstwa budowy infrastruktury przesyłu mediów

 • Podmioty sektora kolejowego

 • Kopalnie (odkrywkowe)

 • Inne podmioty

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Doświadczenie

Świadczymy usługi na wysokim poziomie od lat. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży, co przekłada się na znajomość specyfiki realizowanych prac i jakość w wykonywaniu każdego zadania.

Profesjonalizm

Lata doświadczeń w branży geodezyjnej oraz wyszkolenie kadry sprawiają, że oferujemy profesjonalne usługi z wykorzystaniem sprawdzonych przez lata rozwiązań technicznych oraz innowacyjnych metod na etapie pomiarów oraz opracowania wyników. Fachowe podejście do powierzonego zadania przynosi jak najlepsze rezultaty i zadowolenie Klientów.

Jakość

Nadzór bieżący nad przebiegiem prac, a także kontrole etapowe i końcowe skutkują produktami spełniającymi wymagania i oczekiwania odbiorców. Prace wykonywane są pod nadzorem doświadczonej kadry kierowniczej.

Precyzja

Naszą pracę cechuje precyzja oraz skrupulatne podejście do każdego etapu pracy. Posiadanie wysokiej jakości sprzętu, a także specjalistyczna wiedza pozwalają uzyskać oczekiwane wyniki pomiarów.

Dopasowana oferta

Każde zlecenie analizujemy pod kątem wymagań, a w razie potrzeby konsultujemy z Klientem i dokładnie omawiamy zakres pracy. Pozwala to określić i przydzielić niezbędne zasoby i sprostać oczekiwaniom.

Stały kontakt

Podczas wykonywania poszczególnych etapów prac cały czas jesteśmy do dyspozycji Klienta. Informujemy o przebiegu wykonania zamówienia, doprecyzowujemy kwestie wymagające dodatkowego wyjaśnienia.

W ciągu naszej długotrwałej działalności realizowaliśmy liczne zamówienia o znacznym stopniu złożoności lub o specjalnych wymogach techniczno-organizacyjnych.

Przykładowe realizacje

 • Modernizacje szczegółowych osnów geodezyjnych dla powiatów, gmin, miast

 • Kompleksowe modernizacje ewidencji gruntów, budynków i lokali

 • Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy wysokociśnieniowych linii przesyłu gazu

 • Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa

 • Prace związane z konserwacją oznakowania granicy państwa (polsko-słowackiej, polsko-czeskiej, polsko-ukraińskiej)

 • Dostosowanie baz danych do zgodności z obowiązującym modelem danych K-GESUT – dla GUGiK

 • Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa

 • Uzupełnienie bazy GIS w zakresie obiektów sieci kanalizacyjnej i przyłączy wodociągowych dla MPWiK Warszawa

 • i inne

Wybrane przykłady realizowanych prac w historii OPGK Rzeszów

BUDOWA GAZOCIĄGU
inwentaryzacja fotogrametyczna zabytków
obsługa geodezyjna budowy zapory w solinie