Historia OPGK Rzeszów S. A.

Stoją za nami lata doświadczeń!

OPGK Rzeszów S. A. jest jedną z największych firm działających w branży geodezyjno-kartograficznej, w ostatnich latach również w informatycznej. Jest to firma z tradycjami, której historia sięga 1959 roku, kiedy to powstało Rzeszowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze, do którego w późniejszym okresie dołączono cztery inne firmy z branży, co skutkowało powstaniem OPGK w Rzeszowie.

1959
Początki
Początki

Powstanie Rzeszowskiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego, do którego w późniejszym okresie dołączono cztery inne przedsiębiorstwa z branży, zgodnie z decyzją ministra gospodarki terenowej i ochrony środowiska, co skutkowało powstaniem OPGK w Rzeszowie.

OPGK
w Rzeszowie
1973
OPGK w Rzeszowie

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Rzeszowie utworzone zostało 8 grudnia 1973 r. i rozpoczęło działalność 1 stycznia 1974 roku. Firma powstała w wyniku integracji kilku przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych działających w województwie rzeszowskim. W chwili powstania, tuż po przejęciu integrowanych firm, OPGK Rzeszów zatrudniało około 1300 pracowników. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy byłego RzOPM – około 440 osób.

1976
Nowa siedziba
Nowa siedziba

W 1973 roku przy ulicy Geodetów w Rzeszowie rozpoczęto budowę kompleksu dwóch budynków: 4- i 14-piętrowego. Budowę pierwszego, niższego, zakończono już w roku 1976 i jest on siedzibą firmy po dziś dzień.

OPGK „Geokart” Rzeszów
1977
OPGK „Geokart” Rzeszów

Od grudnia 1977 roku firma używała nazwy Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „Geokart” w Rzeszowie (w skrócie: OPGK „Geokart” Rzeszów).

1992
Zmiany prywatyzacyjne
Zmiany prywatyzacyjne

Pierwsze pomysły na sprywatyzowanie OPGK „Geokart” Rzeszów pojawiły się po ukazaniu się ustawy z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Z dniem 30.11.1992 r. postawiono w stan likwidacji Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „Geokart” w Rzeszowie, to też od 1 grudnia Spółka rozpoczęła normalną działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo zostało ostatecznie zlikwidowane 1 marca 1993 r., a zobowiązania prawne przejęła w odpłatne korzystanie Spółka GEOKART – RZESZÓW S.A.

OPGK
Rzeszów S.A.
1994
OPGK Rzeszów S.A.

W roku 1994 Spółka zmieniła nazwę w związku z zastrzeżeniami Przedsiębiorstwa Eksportu Geodezji i Kartografii GEOKART w Warszawie dotyczącymi używania w nazwie słowa GEOKART. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (16 kwietnia 1994 r.) wprowadziło zmianę w Statucie, uchwalając nowe brzmienie firmy: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. Dopuszczono także do używania skrócone brzmienie: OPGK Rzeszów S.A.

2002
Modernizacja
Modernizacja

W latach 2001-2002 przeprowadzono generalny remont i modernizację budynku 4-piętrowego, ponadto na dachu budynku umieszczono logo i nazwę firmy.

Dział Informatyki
2011
Dział Informatyki

W 2011 roku utworzono Dział Informatyki, którego początkowym założeniem było wspieranie prac geodetów w zakresie wytwarzania map.

2011
Nowe Logo
Nowe logo

Kolejną zmianą w roku 2011 było odświeżenie znaku towarowego. Nowe logo OPGK Rzeszów jest używane do dziś.

Pion Informatyki
2017
Pion Informatyki

W związku z dynamicznym rozwojem Działu Informatyki w 2017 roku powstała dedykowana marka OPGK Software, reprezentująca Pion Informatyki, który oczywiście wciąż pozostaje częścią OPGK Rzeszów.

Dołącz do Zespołu!

Sprawdź kogo obecnie szukamy.

Kariera