IT Outsourcing

Dedykowane systemy IT. Projekty w modelach T&M oraz Fixed.

Systemy GIS

Systemy Informarcji Przestrzennej, Geodezja, Kartografia

Open Source

Moodle, OTRS , ODOO