Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Ewidencja gruntów, budynków i lokali

 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

 • Aktualizacja danych EGiB.

 • Okresowa weryfikacja baz EGiB.

 • Opracowanie danych dotyczących lokali.

 • Podziały działek.

 • Scalenia działek.

 • Rozgraniczenia nieruchomości.

 • Ustalenie granic nieruchomości.

 • Klasyfikacja gleboznawcza gruntów.

 • Badanie ksiąg wieczystych.

 • Aktualizacja danych RCiWN.

 • Opracowanie baz danych konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.

 • Opracowanie danych obiektów budowlanych wraz z elementami trwale związanymi z budynkiem, np.: taras, weranda, wiatrołap, schody, itp.

 • Poprawa jakości danych w bazach EGiB.

 • Dostosowanie danych EGiB do aktualnych przepisów.

 • Generowanie map ewidencyjnych w oparciu o standardy techniczne.

Jesteś zainteresowany?