Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

  • Kubaturowych (budowle, hale przemysłowe, magazyny, hipermarkety itp.).

  • Liniowych (gazociągi, ciepłociągi, kanalizacja, linie elektroenergetyczne itp.).

  • Punktowych (maszty, wieże itp.).

  • Komunikacyjnych (drogi, koleje).

  • Zakładanie osnów realizacyjnych.

  • Pomiary realizacyjne, tyczenie projektów.

  • Inwentaryzacja powykonawcza.

  • Pomiary osiadań i odkształceń budowli oraz obiektów inżynierskich.

Jesteś zainteresowany?