Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Kontrole, monitoring, nadzór nad wykonaniem prac realizowanych przez innych wykonawców z zakresu geodezji i kartografii, cyfryzacji

  • Nadzorowanie prac związanych z modernizacją EGiB.

  • Nadzorowanie okresowych aktualizacji EGiB.

  • Nadzorowanie realizacji prac dotyczących GESUT.

  • Nadzorowanie realizacji prac dotyczących BDOT500.

  • Nadzorowanie realizacji prac dotyczących aktualizacji baz BDOT10k.

  • Nadzorowanie realizacji prac dotyczących opracowania cyfrowych map topograficznych.

  • Nadzorowanie prac związanych z projektowaniem osnów geodezyjnych.

  • Nadzorowanie prac związanych z modernizacją osnów geodezyjnych na etapie realizacji projektu.

  • Nadzorowanie prac związanych z cyfryzacją zasobów.

Jesteś zainteresowany?