Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Mapa topograficzna w skali 1:10 000

 • Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie danych BDOT10k, PRG, PRNG, NMT i inne.

 • Opracowanie zgeneralizowanego numerycznego modelu rzeźby terenu.

 • Automatyczne generowanie poziomic na podstawie NMT.

 • Opracowanie obiektów klas Karto dotyczących rzeźby terenu (kartograficzne opracowanie modelu rzeźby terenu).

 • Opracowanie rzeźby terenu metodą cieniowania.

 • Wizualizacja obiektów bazy BDOT10k i obiektów rzeźby terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Opracowanie i zredagowanie opisów dotyczących: nazw, skrótów, numerów oraz opisów objaśniających.

 • Redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi.

 • Kontrola oraz uzgodnienie styków między arkuszami mapy topograficznej.

 • Kontrola opracowań pod kątem zgodności merytorycznej, atrybutowej, geometrycznej, topologicznej i przestrzennej wraz z raportowaniem wykrytych błędów.

 • Zapis cyfrowy arkuszy mapy topograficznej w formacje *.PDF, *.TIF lub innym.

 • Wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej.

Jesteś zainteresowany?