Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Mapy numeryczne i analogowe

Opracowania kartograficzne wielkoskalowe

 • Mapy sytuacyjno-wysokościowe wraz z uzbrojeniem podziemnym terenu.

 • Mapy do celów prawnych i sądowych.

 • Mapy do celów opiniodawczych.

 • Numeryczne mapy 2D oraz 3D do celów projektowych.

 • Analogowe mapy do celów projektowych.

 • Mapy przeglądowe.

 • Opracowanie map w postaci analogowej i cyfrowej (mapy wektorowe, mapy obiektowe) wraz z redakcją kartograficzną.

 • Inne mapy.

Mapy hybrydowe

 • Tworzenie.

 • Aktualizacja.

 • Częściowe lub całkowite przekształcenie do postaci wektorowej lub obiektowej.

Mapy tematyczne

 • Mapa sozologiczna.

 • Mapa hydrograficzna.

 • Mapa glebowo-rolnicza.

 • Inne.

Jesteś zainteresowany?