Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Osnowy geodezyjne

 • Przeglądy i konserwacja znaków osnowy.

 • Inwentaryzacja osnów.

 • Projektowanie osnów poziomych, wysokościowych, wielofunkcyjnych.

 • Realizacja projektów osnów, stabilizacja znaków.

 • Zagęszczanie sieci osnów geodezyjnych.

 • Pomiary techniką GNSS i klasycznie.

 • Wyrównanie ścisłe.

 • Przeliczanie, transformacje pomiędzy układami współrzędnych.

 • Wdrażanie obowiązującego układu wysokościowego.

 • Utworzenie metadanych.

 • Zasilanie i aktualizacje baz danych osnów geodezyjnych.

Jesteś zainteresowany?