Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Prowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego z zakresu:

  • obsługi systemów informatycznych,

  • zarządzania obsługą danych,

  • sporządzania wykazów,

  • przygotowania raportów.

Jesteś zainteresowany?