Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Usługi dotyczące dróg i kolei oraz infrastruktury sieci szlaków komunikacyjnych

  • Sporządzanie map do celów projektowych.

  • Obsługa geodezyjna budowy, przebudowy dróg.

  • Inwentaryzacja powykonawcza.

  • Podziały nieruchomości dla celów regulacji granic pasa drogowego.

  • Wyznaczanie punktów granicznych.

  • Wznowienia znaków granicznych.

  • Stabilizacja znaków granicznych dla działek ewidencyjnych oraz oznakowania pasa drogowego.

  • Dokumentacja formalno-prawna dotycząca przejęcia gruntów pod pas drogowy.

  • Zasilanie baz.

  • Inne.

Jesteś zainteresowany?