Geodezja i Kartografia

Od kilkudziesięciu lat OPGK Rzeszów realizuje najbardziej ambitne projekty geodezyjne w Polsce i za granicą.

Usługi z użyciem drona, opracowania w oparciu o dane pozyskane z użyciem drona

 • Pozyskiwanie danych pomiarowych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (UAV) – płatowiec eBee X.

 • Zdjęcia ukośne z wykorzystaniem fotogrametrycznej kamery S.O.D.A. 3D - kamera wykonuje jednocześnie trzy obrazy (2 ukośne, 1 nadir), co zapewnia znacznie szersze pole widzenia, a tym samym większy dostęp do przyziemi budynków przysłoniętych, zadaszonych.

 • Zdjęcia ortogonalne z wykorzystaniem fotogrametrycznej kamery senseFly Aeria X.

 • Dane i opracowania związane z obsługą geodezyjną budowy sieci przesyłowych (np. gazu, elektroenergetycznych, rurociągów).

 • Opracowanie pozyskanych danych z użyciem specjalistycznych programów do obróbki danych i uzyskania oczekiwanych produktów (modele 3D, ortofotomapa, modele obiektów architektonicznych w postaci wektorowej, mapy warstwicowe, mapy tematyczne).

 • Określanie kubatury obiektów budowlanych.

 • Obliczanie kubatury lub monitorowanie zmian kubatury hałd, składowisk.

 • Monitorowanie urobku (np. w kopalniach kruszyw).

 • Dokumentowanie zmian w terenie w zadanych interwałach czasowych.

 • Dokumentowanie postępu prac ziemnych, budowlanych, obiektów inżynierskich (np. mostów).

 • Możliwość pozyskania danych obrazowych z miejsc o warunkach niekorzystnych dla człowieka.

 • Tworzenie wizualizacji statycznych lub animacji w oparciu o przetworzone dane pomiarowe.

 • Kontrola jakości pozyskanych danych w zakresie poprawności geometrycznej.

 • Inne.

Jesteś zainteresowany?