3 ciekawostki kartograficzne. Czy znasz je wszystkie?

Opublikowano: 
7.4.2022 23:12
Ciekawostki kartograficzne

Kartografia to nauka o mapach, teorii map oraz metodach sporządzania i użytkowania. Dziedzina ta jest bardzo ciekawym, ale również szerokim obszarem, sięgającym kilku tysięcy lat przed nasza erą. Poznaj najbardziej interesujące ciekawostki o kartografii.

Czy wiesz, jak powstała mapa?

Jak twierdza niektórzy badacze, powstanie map jest podobno starsze od samej sztuki pisania, ponieważ już ludy pierwotne komunikowały się ze sobą za pomocą rysunków i przedstawiały najbliższe okolice w sposób graficzny. Jednymi z pierwszych plemion, które konstruowały mapy żeglarskie byli Fenicjanie oraz Kartagińczycy. Niestety, ich dokonania mimo, że liczne, nie zachowały się do dzisiejszych czasów. Z kolei, Egipcjanie już w drugim tysiącleciu przed naszą erą sporządzali szkice topograficzne, które wykonywali na podstawie pomiarów granic pól. Do rozwoju kartografii przyczyniło się przede wszystkim powstanie w 320 r.p.n.e. egipskiej Szkoły Aleksandryjskiej, a mapy egipskie były wykorzystywane przez takich greckich geografów jak Herodot, czy Eratostenes.

Za twórcę współczesnej kartografii uważany jest flamandzki geograf i kartograf, Gerard Merkator. Stworzył on matematyczne podstawy, które stały się podwalinami do eliminacji błędów popełnianych we wcześniejszych latach. W XVI wieku, Merkator wykonał mapę żeglarską, w której kąty przedstawione zostały bez zniekształceń, co uważane jest za moment przełomowy we współczesnej kartografii.

Obecnie, za najstarszą mapę świata uważa się tę, która ma około 13 600 lat i przedstawia okolicę jaskini Abauntz w Hiszpanii.

Czy wiesz, czego nie zawierały pierwsze mapy żeglarskie?

Co ciekawe, pierwsze mapy żeglarskie nie zawierały tak dobrze nam znanych w dzisiejszych czasach południków i równoleżników. Położenie względem kierunków świata wskazywała wówczas narysowana na mapie Róża Wiatrów.

Róża Wiatrów była wykorzystywana już przez Etrusków, czyli lud, który w starożytności zamieszkiwał północną Italię. Na początku, róża składająca się z 12 kierunków była kojarzona przez żeglarzy ze znanymi wiatrami, a jeden z pierwszych zapisów o niej pochodzi od greckiego admirała, który żył w III w. p.n.e. Z kolei jedne z wcześniejszych zmianek o wiatrach można znaleźć w księgach Starego Testamentu. Wykorzystywanie róży kompasowej miało miejsce między 1300-1650rokiem, kiedy zaczęły powstawać szczegółowe mapy wybrzeży, które miały służyć praktycznej nawigacji.

Czy wiesz, którędy przebiegał dawny południk 0° zwany południkiem Ferro?

W XVII wieku, uznawało się, że południk 0° przebiegał przez małą, hiszpańską wyspę El Hierro, która należy do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Jest ona położona najdalej na południe oraz na zachód i przez stulecia była uznawana za punkt odniesienia do sporządzania map oraz dokonywania obliczeń geograficznych. W 1634 roku Ludwik XIII Richelieu uznał, że południk Ferro powinien stanowić w mapach punkt odniesienia.

OPGK Rzeszów S. A. jest jedną z największych firm działających w branży geodezyjno-kartograficznej już od wielu lat. Z powodzeniem, starannością i dbałością o jakość realizujemy wiele projektów.

Kategoria: