Oficjalnie opublikowano ustawę o scaleniach gruntów!

Opublikowano: 
26.11.2022 2:00
Oficjalnie opublikowano ustawę o scaleniach gruntów!

Dnia 23 listopada 2022 roku w Dzienniku Ustaw została oficjalnie opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących potwierdzenia aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów, które zostały wydzielone w wyniku scalania gruntów.

Na czym polega ustawa o scaleniach gruntów?

Przypomnijmy, iż po raz pierwszy, ustawa jako projekt poselski trafiła do Sejmu 7 grudnia 2021 roku, natomiast jej uchwalenie miało miejsce na posiedzeniu dnia 7 października 2022 roku. Pierwotnie, dokument nosił tytuł „o szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym” i został sporządzony z myślą o problemach dotyczących scalania gruntów w Lipnicy Wielkiej.

W sytuacji, gdy sąd administracyjny uchyli ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu scalania gruntów oraz wystąpi brak opcji ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, wówczas dokument ma określać szczegółowe rozwiązania związane z potwierdzeniem aktualności nowych oznaczeń i nowego stanu prawnego gruntów, które zostały wydzielone podczas scalania.

Celem ustawy jest ogólna regulacja sytuacji tych gruntów, których rzeczywisty w stosunku do których działania scaleniowe nie zostały formalnie zakończone. Dokument zawiera normy, w których opisane są rozwiązania problemów związanych z wydłużonym okresem dotyczącym procesów scaleniowych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kategoria: