Czym jest i do czego służy LIDAR?

Opublikowano: 
8.10.2022 0:13
Czym jest i do czego służy LIDAR?

Jedno z bardziej przydatnych narzędzi wykorzystywanych w geodezji stanowi rozwiązanie technologiczne LIDAR. Jest to zaawansowane rozwiązanie, które wykorzystywane jest zarówno w geodezji i kartografii do pomiarów geologicznych i analiz obrazu ziemi, ale także w usługach, biznesie czy telefonach komórkowych. Czym dokładnie jest LIDAR? Do czego służy ta technologia?

Czym jest LIDAR

LIDAR, czyli Light Detection and Ranging to jeden z najnowocześniejszych systemów, który wykorzystywany jest do mapowania i skanowania przestrzeni w trójwymiarze za pomocą wiązki laserowej. Odległości między mierzonymi obiektami są określane na podstawie zmian długości fal emitowanych przez laser oraz różnic w czasie powrotu wiązki. Po wykonaniu pomiarów, tworzony jest model 3D terenu. LIDAR umożliwia nie tylko określenie odległości od przedmiotu, ale również jego prędkość, wygląd oraz rozmiary.

Do czego służy technologia LIDAR?

Technologia LIDAR pomaga specjalistom od mapowania badać zarówno środowisko naturalne, jak i świat, który jest efektem działalności człowieka. Dzięki tej metodzie możliwe jest tworzenie bardzo szczegółowych map linii brzegowej, cyfrowych modeli wysokości w programach informacji geograficznej oraz wsparcie operacji reagowania kryzysowego. Co więcej, skanowanie LIDAR może być wykorzystane do realizacji projektów na trudno dostępnych działkach o specyficznym ukształtowaniu, wyznaczania kanałów i nasypów, budowy dróg oraz wytyczania przebiegu rurociągów.

Innym przykładem zastosowania technologii LIDAR jest sektor rolnictwa, w którym skanowanie terenu wykorzystywane jest do badania wzrostu plonów oraz wydajności prowadzonej uprawy w celu poprawy efektywności hodowli roślin. Podobnie, sprawa wygląda w przypadku sektora leśnictwa, gdzie wspomniana metoda pomaga w mapowaniu zalesionych terenów.

Co ciekawe, technologia LIDAR wykorzystywana jest również w smartfonach jako usprawnienie działania jednej z funkcji aparatu, którą jest autofocus oraz aplikacji AR wraz ze wszystkimi grami produkowanymi w tej technologii dostępnymi na telefony.

Z kolei w lotnictwie, LIDARY topograficzne oraz batymetryczne zamieszczane są na samolotach i helikopterach w celu pozyskiwania danych o konkretnych obszarach. Topograficzny LIDAR wykorzystuje laser bliskiej podczerwieni do szczegółowego mapowania terenu, a batymetryczny stosuje przenikające wodę zielone światło do pomiaru wysokości dna morskiego i koryta rzeki.

Jakie usługi z zakresu technologii LIDAR są oferowane na Podkarpaciu?

Zakres usług geodezyjno-kartograficznych na Podkarpaciu jest bardzo szeroki. OPGK Rzeszów, czyli firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży geodezyjnej oferuje m.in.:

  • Obróbkę chmur punktów, pozyskanych przy wykorzystaniu techniki LIDAR.
  • Filtrowanie i usuwanie szumów.
  • Klasyfikację punktów.
  • Modelowanie 3D na podstawie chmury punktów.
  • Analizy geoprzestrzenne.
  • Wizualizacje trójwymiarowe.

Efekty skanowania LIDAR są wykorzystywane przez konstruktorów, architektów oraz osoby związane z planowaniem przestrzennym. OPGK Rzeszów zapewnia tego typu profesjonalne i sprawdzone rozwiązanie. Sprawdź także, jakie inne usługi są oferowane na Podkarpaciu z zakresu geodezji i kartografii.

Kategoria: