Czym jest i na czym polega Outsourcing IT?

Opublikowano: 
25.3.2022 21:41
Na czym polega Outsourcing IT

Globalnie, firmy o różnym charakterze działalności wymagają wsparcia IT. Własny dział informatyczny utrzymywany na odpowiednio wysokim poziomie jest często dostępny wyłącznie dla największych graczy. Większość firm nie jest w stanie zbudować takiego działu IT, który zapewniałby dostęp do najnowszych technologii, optymalizację infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa. W tym celu często wykorzystywany jest outsourcing IT.

Czym jest outsourcing?

Outsourcing w ujęciu ogólnym oznacza wykorzystywanie zewnętrznych środków do realizacji określonych celów. Z kolei outsourcing IT to usługa, która polega na częściowym lub całkowitym przekazaniu działań z obszaru IT firmie zewnętrznej. W tym przypadku, organizacja nie musi inwestować w cały zespół IT, a tylko outsourcować pracowników do konkretnych zadań kontraktowych. Ważne jest, aby osoby w ten sposób zatrudniane były odpowiednio wykwalifikowane. Oprócz outsourcingu zewnętrznego, można wyróżnić również kapitałowy, który polega na utworzeniu sub-spółki, której zadaniem jest przejęcie określonego obszaru działalności firmy. Pion IT OPKG Rzeszów oferuje profesjonalną usługę outsourcingu IT, kierując się najwyższą jakością i wieloletnim doświadczeniem.

Jakie korzyści daje outsourcing IT?

Outsourcing specjalistów IT wiąże się z szeregiem możliwości i rozwiązań. Do najważniejszych z nich należą:

  • Redukcja i kontrola kosztów operacyjnych. Samodzielne przystosowanie całej infrastruktury IT, na którą składają się sieci, serwery, zabezpieczenia i magazynowanie danych stanowi bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Outsourcing IT pomaga w eliminowaniu kosztów finansowych i operacyjnych związanych z koniecznością zatrudnienia specjalistów oraz tworzenia działu informatycznego od podstaw.
  • Maksymalizacja zysków. Outsourcing IT pozwala wyprzedzić konkurencję oraz zwiększyć dochody, dzięki szybkiemu przekuciu pomysłu w działanie i dostarczeniu wartości dodanej klientom.
  • Eliminacja problemów kadrowych. Dzięki tej usłudze, firma uzyskuje szybką pomoc specjalistów w danej dziedzinie. Jednak, gdy ich usługi nie spełnią oczekiwań, organizacja może nie przedłużać współpracy w kolejnym okresie i bez większych strat zakończyć wspólne działania.
  • Oszczędność czasu. Dzięki zewnętrznemu pozyskiwaniu specjalistów, przedsiębiorstwa nie muszą przejmować się koniecznością budowy i utrzymania własnej infrastruktury IT. W ten sposób, organizacja może skupić swój czas na podstawowej działalności firmy, a poszerzanie oferty oddać w ręce outsourcingowanych pracowników.  
  • Minimalizacja ryzyka. Firmy, w których technologia nie stanowi głównego obszaru działań często spotykają się z problemami, które bez odpowiedniej kadry specjalistów mogłyby ograniczać dalszy rozwój w kluczowych obszarach biznesu. Odpowiedni dobór infrastruktury oraz precyzyjne określenie warunków współpracy z outsorcingowanymi specjalistami umożliwia redukcję czasu produkcji oraz eliminuje ryzyko przestojów oprogramowania.

OPGK Rzeszów oferuje outsourcing IT na najwyższym poziomie. Świadczone usługi oparte są na najlepszej jakości współpracy i zapewniają wszystkie wyżej wymienione korzyści.

Dlaczego warto korzystać z outsourcingu IT?

Outsourcing IT to przede wszystkim nowoczesne podejście do biznesu, dzięki któremu, przedsiębiorca skupia się na swojej podstawowej działalności, a obsługę informatyczną i jej rozwój zleca zewnętrznemu dostawcy. Delegowanie zadań wykwalifikowanym specjalistom, które nie stanowią głównego zakresu działań organizacji jest podejściem dużo bardziej korzystnym niż inwestowanie dużych nakładów pieniężnych w tworzenie infrastruktury IT od podstaw.

Korzystanie z outsourcingu stanowi także rozwiązanie problemów związanych ze znalezieniem i rekrutowaniem najlepszych specjalistów. Wykwalifikowani programiści nie tylko są kosztowni, ale też wymagają odpowiednich narzędzi do pracy, co wiąże się z dużymi wydatkami. Outsourcing IT jest odpowiedzią na tego typu sytuacje, ponieważ zapewnienie sprzętu i wszystkie koszty z tym związane leżą po stronie firmy zewnętrznej.

OPGK Rzeszów działa na rynku od wielu lat i z powodzeniem rozwija usługę outsourcingu. Doświadczony zespół jest w stanie zaproponować przedsiębiorcom wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na optymalizację i rozwój ich biznesów.  

Kategoria: