Geodeta w Rzeszowie. Kim jest i co robi?

Opublikowano: 
2.6.2022 22:11
Geodeta w Rzeszowie

Geodezja jest dziedziną, której efekty otaczają nas na każdym kroku. Budynki, które na co dzień mijamy nie powstałyby, gdyby wcześniej nie przeprowadzono prac geodezyjnych, które polegają na projektowaniu i wykonywaniu pomiarów oraz ich analizie i tworzeniu ortofotomap. Kim są geodeci i jakie dokładnie prace wykonują?

Kim jest geodeta?

Geodetę można najczęściej spotkać przy pracy, gdy stoi z boku ulicy i wykonuje pomiar gruntów za pomocą urządzenia, które swym wyglądem przypomina aparat fotograficzny. Obecnie, wszystkie prace budowlane takie, jak powstawanie budynków, dróg czy mostów muszą odbywać się pod inspekcją geodetów. Osoba o tym wykształceniu, to specjalista pracujący w zawodzie związanym z nauką, jaką jest geodezją. Zajmuje się pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi terenów oraz przenoszeniem ich na mapy. Aby zostać geodetą należy zdobyć uprawnienia, które będą pozwalać na przeprowadzanie prac geodezyjnych. Geodeci mogą działać w takich obszarach związanych z geodezją, jak:

 • geodezyjne pomiary podstawowe,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • fotogeometria i teledetykcja,
 • redakcja map.

Jedną ze ścieżek kariery w OPGK Rzeszów jest praca na stanowisku Geodety. Sprawdź aktualne oferty pracy.

Czym zajmuje się geodeta?

Praca geodety, to nie tylko działania w terenie, ale także w urzędach lub jednostkach administracji państwowej. Każda gmina powinna zatrudniać minimum jednego specjalistę, który będzie zajmował się mapami terenów i wydawał zaświadczenia dla mieszkańców z zakresu gruntów. Do głównych zadań geodetów należą:

 • praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy z zakresu geometrii,
 • opis rzeźby terenu, bogactw surowcowych oraz wyrobisk górniczych,
 • pomiar wyznaczonych obszarów ziemi,
 • ustalanie granic działek,
 • wyznaczanie punktów granicznych,
 • wytyczenie budynków i uzbrojenia terenów,
 • tworzenie dokumentacji geodezyjnej w tym sporządzanie map, prowadzenie rejestrów i analiza pomiarów,
 • prowadzenie rejestru o gruntach i nieruchomościach.

Jakie usługi geodezyjne oferuje OPGK Rzeszów?

OPGK Rzeszów już od wielu lat jest jednym z liderów w branży geodezyjno-kartograficznej nie tylko na podkarpaciu, ale także w całej Polsce i oferuje szereg usług z tego zakresu, które obejmują między innymi:

 • Przeprowadzanie pomiarów w terenie.
 • Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych.
 • Tworzenie inicjalnej lub powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT.
 • Projektowanie osnów geodezyjnych.
 • Sporządzanie map zasadniczych, topograficznych, numerycznych i analogowych.
 • Przeprowadzanie ewidencji gruntów, budynków i lokali.
 • Wykonywanie pomiarów przy użyciu drona.
 • Obróbka chmur punktów pozyskanych techniką LIDAR.
 • Nadzór, kontrola i monitoring nad wykonywanymi pracami geodezyjnymi.
 • Prowadzenie szkoleń tematycznych.    
 • Inne - sprawdź wszystkie dostępne usługi geograficzno-kartograficzne.                         

Warto zaznaczyć, iż wszystkie oferowane prace są wykonywane przy wykorzystaniu nowoczesnych zasobów sprzętowych i programowych.

Kategoria: