Jakie korzyści dają systemy GIS?

Opublikowano: 
11.3.2022 23:52
Jakie korzyści dają systemy GIS

W dzisiejszych czasach, znaczna większość osób posiada smartfony wyposażone w nadajniki GPS, które natychmiastowo przekształcają położenie fizyczne w dane zwane współrzędnymi. Ich pozyskiwanie jest pierwszym krokiem do zrozumienia i zarządzania rzeczywistością, która otacza nas na co dzień. W tym celu powstały systemy GIS. Czym są? Do czego służą? Gdzie są wykorzystywane?

Co to jest GIS?

GIS, czyli Geographic Information System, to Systemy Informacji Geograficznej, które wykorzystywane są do zbierania, zarządzania, modyfikowania i przetwarzania danych przestrzennych. Na bazy GIS składają się sprawdzone i aktualne informacje, na podstawie których tworzone są wizualizacje za pomocą odpowiednich oprogramowań. GIS jest szczególnie użyteczne dla geodetów, konstruktorów oraz urbanistów. Zostały stworzone w celu pomocy lokalizacji obiektów oraz identyfikacji ich charakterystycznych cech. Co istotne, pomagają one w tworzeniu przebiegów procesów i mogą być wykorzystywane do prognozowania zmian.

W celu pozyskiwania danych do GIS, wykorzystywane są najnowsze rozwiązania bazujące na:

 • aplikacjach mobilnych,
 • fotogrametrii, czyli zdjęciach lotniczych lub satelitarnych,
 • skaningu laserowym, czyli pomiarze kształtów obiektów.

W oparciu o bogate doświadczenie z zakresu zarządzania wyżej wymienionymi informacjami, OPGK Rzeszów oferuje usługi takie, jak:

 • Geoprzestrzenne bazy danych.
 • Geoportale i opracowania kartograficzne.
 • Konwersję i migrację danych.
 • Analizy geoprzestrzenne.
 • Osnowy geodezyjne.
 • Ewidencje gruntów, budynków i lokali.
 • Cyfryzacja analogowych zasobów geodezyjno-kartograficznych.
 • Tworzenie map hybrydowych, map tematycznych, map zasadniczych.
 • Geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych.
 • Opracowania w oparciu o dane pozyskane przy użyciu drona.

Gdzie wykorzystywane są systemy GIS?

GIS jest wykorzystywany w wielu różnych dziedzinach życia, zarówno przez władze lokalne oraz regionalne, jak i przedsiębiorstwa. Możemy wyróżnić 4 sektory, dla których OPGK Rzeszów stworzyło systemy informacji geograficznej:

 • Infrastruktura,
 • Transport,
 • Środowisko,
 • Biznes.

GIS stanowi duże wsparcie dla przedsiębiorstw dostarczających wodę, elektryczność oraz gaz. Posiada wiele przydatnych funkcji do obsługi i rozbudowy infrastruktury technicznej, znajdują zastosowanie w opracowywaniu działań konserwacji sieci oraz przy naliczaniu opłat dla odbiorców.

Systemy informacji geograficznej są szczególnie przydatne w przypadku firm transportowych, w których wykorzystywane są wszelkiego rodzaju mapy informujące o natężeniu ruchu na drogach, uwarunkowaniach nawierzchni, czy ewentualnych ograniczeniach. W ten sposób, kierowcy mogą wybrać optymalne trasy i co za tym idzie, minimalizować koszty przejazdów.

Usługi i opracowania w ramach systemów GIS mogą obejmować udokumentowany i zinterpretowany przestrzennie stan funkcjonowania środowiska. Co więcej, przy ich pomocy możliwe jest wskazanie terenów, które mogą zostać zabudowane bez naruszania środowiska i ekosystemu, który nie może zostać zniszczony.

Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje narzędzia GIS do oceny rentowności inwestycji, przygotowania efektywnej strategii rozwoju, analizy działań konkurencyjnych organizacji, wyboru lokalizacji, asortymentu oraz metod reklamy.

Kierując się doświadczeniem, profesjonalizmem i najwyższą jakością, OPGK Rzeszów dostarczało tego typu systemy do wszystkich wspomnianych sektorów.

Jakie są zalety wykorzystywania systemów GIS?

Wykorzystywanie GIS wpływa na minimalizację kosztów, ponieważ zebrane dane pomagają w optymalizacji podejmowanych działań i wspierają zarządzanie. Kluczem do osiągnięcia długoterminowych sukcesów jest podejmowanie trafnych decyzji. GIS wspiera działania oparte o lokalizację, w tym wyznaczanie tras, wybór terenów pod inwestycje, wydobywanie surowców, planowanie efektywnej strategii. Co więcej, za pomocą map GIS możliwe jest przedstawienie zagadnień, które w innej formie nie byłyby dobrze zrozumiane i czytelne. Systemy te usprawniają także przekaz danych między poszczególnymi osobami, sektorami oraz działami. Podsumowując, GIS oferuje wsparcie w zrozumieniu i skutecznym zarządzaniu przestrzenią geograficzną.

Wykwalifikowani specjaliści posiadają umiejętności związane z łączeniem różnych źródeł danych i tworzeniem zapasowych interaktywnych map. OPGK Rzeszów posiada bogate doświadczenie w implementacji i integracji systemów zarówno Open Source, jak i komercyjnych.

Kategoria: