OPGK Rzeszów na VI Forum Uni-Biznesu GPS

Opublikowano: 
3.2.2022 23:56
OPGK Rzeszów na VI Forum Uni-Biznesu GPS

10 grudnia odbyło się VI Forum Uni-Biznes GPS na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie. Była to już szósta edycja wydarzenia, w ramach którego spotkali się przedstawiciele firm geodezyjnych, kół naukowych oraz studentów geodezji. OPGK Rzeszów wyznaczyło swoich przedstawicieli, którzy z dumą reprezentowali całą firmę.

Czego dotyczyło forum?

Celem VI Forum Uni-Biznes GPS była integracja zdolnych i ambitnych studentów, udzielających się na co dzień w kołach naukowych z potencjalnymi pracodawcami, działającymi w branżach geodezyjnej, geoinformatycznej oraz okołogeodezyjnej. Forum składało się z trzech etapów, które umożliwiały prezentację osiągnięć i trendów badawczych w jednostkach akademickich oraz wskazywało kierunki rozwoju firm.

  1. Sesja referatowa – była prowadzona na zasadzie konkursu, a studenci mieli możliwość zaprezentowania swoich referatów wraz z omówieniem prac badawczych przed wszystkimi zgromadzonymi.
  1. Sesja prezentacyjna – umożliwiła przedsiębiorcom omówienie działalności firm, zapoznanie studentów z technologiami i rozwiązaniami, przedstawienie szans i zagrożeń na obecnych rynkach.
  1. Panel dyskusyjny – był czasem, w którym uczestnicy mieli możliwość wymiany uwag i spostrzeżeń zarówno z innymi studentami, jak i przedsiębiorcami. Przedstawicielom firm zostały zadane pytania takie, jak:

                     W jaki sposób zachęcają studentów do pracy?
                   •  Jakie są główne zalety ich przedsiębiorstw?
                     Jak dostosowują miejsca pracy do panującej pandemii?

Kto został zwycięzcą?

Na końcu konferencji nastąpiło oficjalne wręczenie nagród, które były przyznawane za najlepsze referaty. Miejsce pierwsze zajęła Małgorzata Zontek, która wygłosiła prezentację pt. „Wizualizacja szlaków górskich za pomocą narzędzi geoinformatycznych”.  Miejsce drugie zajęli Małgorzata Chmolowska i Aleksander Kulbacki, którzy w bardzo szczegółowy sposób omówili temat „Techniczne aspekty i zastosowanie pomiarów kamerą 360º”. Nagroda za trzecie miejsce powędrowała do Macieja Lipskiego oraz Łukasza Łobko, którzy zaprezentowali referat pt. „Konstrukcja niwelatora hydrostatycznego wspomaganego minikomputerem Raspberry Pi”.

OPGK Rzeszów miało możliwość spotkania wielu obiecujących młodych specjalistów w dziedzinie geodezji, którzy w przyszłości, być może zasilą szeregi firmy!

Kategoria: