Czym są i do czego służą mapy numeryczne?

Opublikowano: 
21.10.2022 23:50
Czym są i do czego służą mapy numeryczne?

Nowoczesne technologie zrewolucjonizowały prawie wszystkie dziedziny życia i funkcjonowania społeczeństwa, w tym również sektory takie, jak kartografię oraz analizowanie map. W przeszłości były one tworzone ręcznie, a obecnie powstają na komputerach przy użyciu najnowszych technik informatycznych. Czym są mapy numeryczne i analogowe? Gdzie są wykorzystywane?

Czym jest mapa numeryczna?

Mapy numeryczne, to najczęściej sporządzane mapy geodezyjne w formie cyfrowej. Celem ich tworzenia jest wizualizacja danych geograficznych wraz z zamieszczaniem informacji topologicznych i geograficznych cech danego terenu. W związku z tym, że mapy numeryczne należą do map cyfrowych, to ich zaletą jest szybka i nieskomplikowana możliwość aktualizacji. Pozwalają one na powiązanie danych graficznych i opisowych w poszczególnych warstwach oraz tworzą rozbudowany zbiór danych na sprawdzanym terenie. Mapy numeryczne dzielone są na:

 • Rastowe – powstają na skutek skanowania map analogowych lub przez podział danego terenu przy wykorzystaniu siatki o regularnych kształtach. Poprzez połączenie danego „oczka siatki” z wartością, którą może stanowić np. kolor możliwe jest uzyskanie dokładnego obrazu terenu.
 • Wektorowe – ich budowa oparta jest na warstwach, a każdy punkt warstwy zdefiniowany jest przy wykorzystaniu współrzędnych x i y.

Do czego wykorzystywane są mapy numeryczne?

Mapy numeryczne zawierają dane o różnego rodzaju niezmiennych zależnościach określających znajdujące się na niej obiekty. Stanowią one główny element Systemu Informacji Przestrzennej (SIP). Zestawienie ze sobą danych opisowych z graficznymi umożliwia zarejestrowanie danego terenu przy pomocy obrazu, który będzie obejmował precyzyjne informacje o różnym charakterze. Co więcej, mapy numeryczne można w prosty sposób aktualizować oraz natychmiastowo publikować online. Dzięki rozwojowi technologicznemu są one także coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu.

Jakie usługi z zakresu map numerycznych są oferowane na Podkarpaciu?

Zakres usług geodezyjno-kartograficznych na Podkarpaciu jest bardzo szeroki. OPGK Rzeszów, czyli firma z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży geodezyjnej z zakresu map numerycznych oferuje m.in.:

 • Mapy sytuacyjno-wysokościowe wraz z uzbrojeniem podziemnym terenu.
 • Mapy do celów prawnych i sądowych.
 • Mapy do celów opiniodawczych.
 • Numeryczne mapy 2D oraz 3D do celów projektowych.
 • Analogowe mapy do celów projektowych.
 • Mapy przeglądowe.
 • Sporządzanie i aktualizację map hybrydowych.
 • Mapy sozologiczne.
 • Mapy hydrograficzne.
 • Mapy glebowo-rolnicze.

Sprawdź także, jakie inne usługi geodezyjno-kartograficzne oferowane są na Podkarpaciu.

Kategoria: