OPGK Rzeszów gościł studentów z Portugalii w ramach programu Erasmus+

Opublikowano: 
22.3.2022 1:24
OPGK Rzeszów gościł studentów z Portugalii w ramach programu Erasmus+

OPGK Rzeszów to przede wszystkim firma geodezyjno-kartograficzna z wieloletnim doświadczeniem, która nie tylko zatrudnia najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, ale także stawia na młodych, obiecujących studentów z całego świata. Dnia 10 lutego do naszej firmy zawitały osoby z Portugali ze szkoły Escola Profissional de Ciências Geográficas, które wzięły udział w projekcie Erasmus+ i pod okiem wykwalifikowanych geodetów odbyły miesięczną praktykę.

W jaki sposób przebiegały praktyki?

W pierwszych dniach, studenci mieli za zadanie zapoznać się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa OPGK Rzeszów. Do ich obowiązków, należało przede wszystkim poznanie specyfiki i sposobu działania firmy geodezyjno-kartograficznej. Co więcej, musieli także zaznajomić się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują na konkretnych stanowiskach.

W kolejnych dniach, praktykanci w szczegółowy sposób poznawali procesy fotogrametryczne, a do ich obowiązków należało:

 • Nauka głównych zagadnień z zakresu fotogrametrii.
 • Przyswojenie dobrych zasad do zbierania danych.
 • Opracowanie planu nalotu: zaplanowanie stanowisk (viepoints), zakresu nalotu, fotopunktów, zaczytanie obszaru nalotu do programu Emotion.
 • Zapoznanie się z aplikacją do planowania lotów SenseFly.
 • Przygotowanie sprzętu, danych pomiarowych oraz niezbędnych narzędzi do prac terenowych.
 • Zapoznanie się z obsługą drona.
 • Prace terenowe: przygotowanie i rozmieszczenie fotopunktów w terenie, asysta podczas nalotu zużyciem drona.
 • Uczestnictwo w procesie obróbki zdjęć lotniczych i tworzenia ortofotomapy na podstawie danych zebranych w terenie.
 • W następnej kolejności, studenci z wymiany wzięli udział w pracach, które dotyczyły geodezyjnej obsługi inwestycji. Ich zadaniami były:
 • Zapoznanie się z asortymentem robót wykonywanych w przedsiębiorstwie w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.
 • Nauka i praktyczne wykorzystanie programów do obliczeń wyników i pomiarów terenowych.
 • Zapoznanie się z programem GstarCAD.
 • Uczestnictwo w pracach związanych z analizę projektu inwestycji i przygotowania danych potrzebnych do wytyczenia obiektów.
 • Udział w tworzeniu mapy zasadniczej w systemie numerycznym na podstawie geodezyjnych pomiarów terenowych i szkiców polowych wraz z redakcją kartograficzną opracowania.
 • Zapoznanie się z zasadami kompletowania geodezyjnych operatów pomiarowych.
 • Udział w pracach związanych z kompletowaniem składu geodezyjnych operatów pomiarowych (przygotowanie wydruków w programie GstarCAD).

Na sam koniec, poznali oni metody modelowania zjawisk i obiektów przestrzennych, również tych w środowisku GIS. Podczas tych zajęć, studenci nie tylko nauczyli się podstawowych przepisów prawnych i zasad, które dotyczyły opracowania oraz aktualizacji baz danych obiektów topograficznych BDOT10k, ale także mieli okazję zaznajomić się z programem GeoMedia Professional. Co więcej, poznali oni struktury, obiekty, relacje i zależności topograficzne baz danych BDOT10k, następnie zaktualizowali obiekty w oparciu o dane źródłowe NMT oraz ortofotomapy i ostatecznie wykonali analizy przestrzenne w celu kontroli wspomnianych baz danych, a także poprawili ewentualne błędy, które powstały w procesie weryfikacji.

Jakie umiejętności nabyli studenci podczas stażu?

W trakcie stażu studenci nabyli takie praktyczne umiejętności o charakterze zawodowym, jak korzystanie z norm technicznych i przepisów prawnych, przetwarzanie i opracowanie wyników, tworzenie numerycznej mapy zasadniczej i opracowań kartograficznych w technologii cyfrowej oraz przeprowadzanie analiz w środowisku GIS.

Co ważne, nauczyli się oni również postępować zgodnie z zasadami BHP w miejscu pracy, wykonywać swoje zadania w zgodnie z zasadami etyki zawodowej, korzystać z odpowiednich narzędzi i instrumentów służących do wykonywania konkretnych zadań z zakresu geodezji oraz kartografii, planować i realizować konkretne zadania oraz działać zespołowo, w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

Jakie dodatkowe atrakcje zostały przewidziane dla praktykantów z Portugalii?

Oprócz odbytych praktyk, studenci zwiedzili również urokliwe miejsca na podkarpaciu takie, jak piękny zamek w Łańcucie połączony z wizytą w ślicznej storczykarni. Mieli także okazję poznać lokalne atrakcje, karmić alpaki w Kielnarowej oraz brać udział w różnych, interesujących aktywnościach w ramach pobytu w Polsce.

Jeśli i Ty chciałbyś dołączyć do zgranego zespołu OPGK Rzeszów,  sprawdź nasze aktualne oferty pracy.

Kategoria: