Dron jako niezastąpione narzędzie współczesnego geodety.

Opublikowano: 
5.8.2022 23:03
Dron jako niezastąpione narzędzie współczesnego geodety

W swojej działalności, geodeci wykorzystują szereg narzędzi, które w znacznym stopniu ułatwiają im pracę oraz pomiary. Jednymi ze sprzętów, niezbędnymi w ich działalności są drony. Do czego są wykorzystywane w geodezji? Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Dlaczego drony stanowią niezastąpione narzędzie współczesnego geodety?

Do czego wykorzystywane są drony w geodezji?

Zakres geodezji obejmuje takie działania jak m.in. pomiary działek oraz gruntów pod budowę obiektów, dróg i autostrad. W związku z tym, geodeci mają za zadanie tworzyć mapy, sporządzać spisy oraz analizować ukształtowania terenu w celu tworzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Biorąc to pod uwagę, bardzo przydatnym narzędziem okazuje się dron, który wykorzystywany jest do:

- Monitorowania i obrazowania terenu – narzędzie to cechuje się dużą dokładnością i możliwe jest zaprogramowanie go na konkretną trasę lotu, dzięki czemu pracuje niezależnie od człowieka.

- Sporządzania projektów budowy dróg, autostrad i linii kolejowych – ze względu na to, że są to obszary wielkopowierzchniowe, dron w geodezji stanowi bardzo duże ułatwienie i jest niezastąpionym narzędziem współczesnego geodety.

- Pomiarów obszarów górzystych i wodnych - szczególnie przydatny jest do pomiarów trudno dostępnych dla człowieka obszarów, takich jak m.in. góry, wody powierzchniowe, czy bagna.

- Obliczeń mas ziemnych – narzędzie to świetnie sprawdza się przy obliczeniach wolumetrycznych ze względu na bezpieczeństwo pozyskiwania punktów charakterystycznych oraz dokładność pomiarów.

- Interpretacji elementów terenu – wykonywane jest to na podstawie szczegółowych i aktualnych danych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze drona?

Przy wyborze drona, geodeci powinni wziąć pod uwagę kilka najważniejszych aspektów. Pierwszy z nich to wysoka rozdzielczość pozyskiwanych zdjęć. W geodezji, jakość materiałów jest bardzo istotna, ponieważ na ich podstawie tworzone są następnie m.in. ortofotomapy. Drugim kryterium jest precyzyjność oraz stabilność obrazu. Podczas dokonywania pomiarów, ważny jest każdy szczegół, a pomyłka może zaburzyć dokładność analiz. Ostatnim, na co warto zwrócić uwagę jest to, czy dron posiada wbudowany system autopilota oraz specjalne tryby. Na wielkopowierzchniowych obszarach, sprzęt musi mieć zaprogramowaną trasę, co zapewnić może właśnie opcja auto nawigacji.  

Jakie usługi geodezyjne z użyciem drona są oferowane na Podkarpaciu?

Na Podkarpaciu oferowany jest szeroki zakres usług geodezyjno-kartograficznych, które wykorzystywane są z uwzględnieniem wysokiej jakości narzędzi i urządzeń. Firma geodezyjna OPGK Rzeszów oferuje:

- Pozyskiwanie danych pomiarowych z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (UAV) – płatowiec eBee X.

- Wykonywanie zdjęć ukośnych z wykorzystaniem fotogrametrycznej kamery S.O.D.A. 3D, która zapewnia znacznie szersze pole widzenia, a tym samym większy dostęp do przyziemi budynków zarówno tych przysłoniętych, jak i zadaszonych.

- Opracowanie pozyskanych danych z użyciem specjalistycznych programów do obróbki danych i uzyskania oczekiwanych produktów (modele 3D, ortofotomapa, modele obiektów architektonicznych w postaci wektorowej, mapy warstwicowe, mapy tematyczne).

- Tworzenie wizualizacji statycznych lub animacji w oparciu o przetworzone dane pomiarowe.

- Przeprowadzanie kontroli jakości pozyskanych danych w zakresie poprawności geometrycznej.

- I inne.

Podsumowując, zbieranie danych i wykonywanie pomiarów przy wykorzystaniu tradycyjnych technik było bardzo czasochłonne i wymagało od geodetów dużych nakładów pracy. Obecnie, dzięki zaawansowanej technologii dronów, ich praca jest zdecydowanie bardziej ułatwiona oraz precyzyjna. Sprawdź także, jakie inne usługi są oferowane na Podkarpaciu z zakresu geodezji i kartografii.

Kategoria: