Usługi geodezyjne na Podkarpaciu

Opublikowano: 
29.7.2022 22:01
Usługi geodezyjne na Podkarpaciu

Geodezja jest dziedziną, która towarzyszy nam na każdym kroku w codziennym życiu. Zakres usług geodezyjnych na Podkarpaciu obejmuje nie tylko wytyczanie działek i nadzorowanie budowy w tym zarówno domów jednorodzinnych, jak i wielkich hal, czy bloków, ale również obsługę sieci uzbrojenia terenów i przyłączy. Jaki dokładnie jest zakres usług geodezyjnych oferowanych w Rzeszowie?

Jak przebiega organizacja struktur geodezyjnych w Polsce?

W zakresie geodezji, najważniejszym urzędem w Polsce jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK), a aktem, który reguluje organizację służby geodezyjnej jest ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z 1989 roku. Najważniejszym założeniem GUGIK’u jest dostarczenie wszystkim obywatelom szybkiej, skutecznej i kompetentnej obsługi z obszaru działań geodezyjnych.

Służba Geodezyjna i Kartograficzna podzielona jest w Polsce na dwa organy: nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz administracji geodezyjnej. Pierwszy pion stanowi Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka, która przy pomocy GUGIK’u nadzoruje m.in. realizację polityki państwowej w zakresie geodezji i kartografii oraz pełni funkcję organu wyższego stopnia. Z kolei do pionu administracji geodezyjnej należą marszałkowie województw, którzy wypełniają swoje obowiązki z pomocą geodety województwa oraz starostowie, którym pomaga geodeta powiatowy.

Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy m.in.:

 1. Realizacja polityki państwowej z zakresu geodezji oraz kartografii.
 2. Kontrola urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców.
 3. Organizowanie oraz finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych.
 4. Wykonywanie map topograficznych kraju oraz mapy zasadniczej.
 5. Prowadzenie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju.

W Rzeszowie, jednostką administracji geodezyjnej dla nieruchomości jest Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej. Z kolei, w przypadku nieruchomości, które znajdują się w granicach powiatu rzeszowskiego właściwą jednostkę stanowi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Jakie usługi geodezyjne są oferowane w Rzeszowie?

Realizowanie usług geodezyjnych w Rzeszowie wymaga odpowiednich uprawnień i kwalifikacji. Aby zostać geodetą należy posiadać zarówno specjalistyczne wykształcenie, jak i praktyczne doświadczenie. Na Podkarpaciu, usługi geodezyjne obejmują m.in.:

 1. Wytyczanie granic działek.
 2. Pomiary określonych obszarów ziemi.
 3. Pozyskiwanie danych w drodze pomiarów bezpośrednich w terenie.
 4. Przetwarzanie i aktualizowanie danych graficznych i opisowych.
 5. Projektowanie osnów geodezyjnych.
 6. Pozyskiwanie danych w wyniku obliczeń i analiz.
 7. Sporządzanie map.
 8. Obsługę geodezyjną inwestycji.

OPGK Rzeszów jest firmą, która od wielu lat oferuje szeroki zakres usług geodezyjno-kartograficznych realizowanych z dbałością o najwyższą jakość. Oferta obejmuje działania z obszarów:

 1. Zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.
 2. Osnów geodezyjnych.
 3. Map zasadniczych.
 4. Ewidencji gruntów budynków i lokali.
 5. GESUT.
 6. BDOT500.
 7. BDOT10k.
 8. Map topograficznych w sakli 1:10 000.
 9. Baz danych geoprzestrzennych.
 10. Cyfryzacji analogowych zasobów geodezyjno-kartograficznych.
 11. Usług dotyczących dróg i kolei oraz infrastruktury sieci szlaków komunikacyjnych.
 12. I wielu innych.

Wszystkie wyżej wymienione usługi geodezyjne wykonywane są przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i technologii. Firma wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem, profesjonalizmem oraz jakością. Usługi geodezyjne realizowane są nie tylko na Podkarpaciu, ale również w całej Polsce i za granicą.

Kategoria: